• Kỹ thuật chung

    phỏng vấn ở tình trạng căng thẳng

    Giải thích EN: An interviewing technique in which the interviewer intentionally presents hostile or demanding questions in order to evaluate the interviewee's response to stress. Giải thích VN: Một phương pháp phỏng vấn trong đó người phỏng vấn cố ý tỏ ra không thiện chí hoặc đặt câu hỏi khó nhằm mục đích đánh giá phản ứng của ứng viên với sự căng thẳng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X