• /stru:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ strewed; strewed, .strewn

  Rải, rắc, vãi
  to strew sand over the floor
  rải cát lên sàn nhà
  Trải
  to strew a table with papers
  trải giấy lên bàn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  rắc
  rải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X