• /dis´pə:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giải tán, phân tán
  to disperse a crowd
  giải tán đám đông
  Xua tan, làm tan tác (mây mù...)
  Rải rắc, gieo vãi
  Gieo rắc, truyền (tin đồn...)
  (vật lý) tán sắc
  (hoá học) phân tán

  Nội động từ

  Rải rác, tản mác

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tán xạ, tiêu tán

  Xây dựng

  giải tán

  Kỹ thuật chung

  làm phân tán
  phân tán
  colloid disperse system
  hệ keo phân tán
  disperse dye
  thuốc nhuộm phân tán
  disperse dyestuff
  thuốc nhuộm phân tán
  disperse filler
  chất độn phân tán
  disperse phase
  giai đoạn phân tán
  disperse phase
  pha phân tán
  mono-disperse system
  hệ thống đơn phân tán
  poly-disperse system
  hệ đa phân tán
  tiêu tán

  Kinh tế

  phân tán

  Địa chất

  phân tán, tán sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X