• /´stripə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tước cọng thuốc lá; máy tước cọng thuốc lá
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người múa điệu thoát y (như) strip-teaser
  Thiết bị để cạo bỏ sơn, dung môi để cạo bỏ sơn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tháo dỡ [thiết bị tháo dỡ khuôn]

  Cơ - Điện tử

  Máy tháo khuôn, kìm bóc vỏ cáp

  Cơ khí & công trình

  cần trục dỡ (thỏi)
  dung dịch tẩy sơn
  thiết bị tháo dỡ

  Hóa học & vật liệu

  dung môi loại bỏ khí

  Giải thích EN: A process vessel that uses a gas stream to remove gaseous compounds from a liquid stream.. Giải thích VN: Một bình sử dụng một dòng khí để loại bỏ các hỗn hợp xăng từ dòng chảy chất lỏng.

  giếng biên (sản lượng thấp)
  máy dỡ thỏi
  thiết bị tháo khuôn
  vật liệu bịt kín (ống sản xuất dưới áp lực)

  Toán & tin

  bộ tách giấy (khởi cơ cấu in)

  Điện

  kìm bóc dây điện

  Giải thích VN: Dụng cụ cắt bỏ lớp cách điện khỏi dây.

  kìm tuốt
  wire stripper
  kìm tuốt dây
  dao gọt dây

  Giải thích VN: Dụng cụ cắt bỏ lớp cách điện khỏi dây.

  Kỹ thuật chung

  cột cất
  kìm nhổ đinh
  máy bao than
  máy bơm phun
  máy ép gạch

  Kinh tế

  ngăn rửa bằng hơi nước (của tháp tinh cất)
  người bán tống
  người tháo dỡ
  asset-stripper
  người tháo dỡ tài sản
  assets-stripper
  người tháo dỡ tài sản (của công ty làm ăn thua lỗ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X