• /´stʌk¸ʌp/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) học đòi làm sang
  Vênh vác; ngạo mạn; tự cao tự đại; hợm mình; không muốn hoà đồng với người khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X