• /´kɔki/

  Thông dụng

  Cách viết khác cocksy

  Tính từ

  Tự phụ, tự mãn, vênh váo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X