• /¸egou´tistik/

  Thông dụng

  Cách viết khác egotistical

  Tính từ
  (thuộc) thuyết ta là nhất, (thuộc) thuyết ta là trên hết
  Tự cao tự đại
  Ex: "Anthony Anderson plays a rich, egotistical businessman nobody likes."
  Ích kỷ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X