• /´snɔti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải), (từ lóng) trung sĩ hải quân

  Tính từ

  Thò lò mũi xanh, được phủ nước mũi
  a child with a snotty nose
  một đứa bé thò lò mũi xanh
  Làm bộ làm tịch; khinh khỉnh, kiêu kỳ (như) snotty-nosed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X