• (đổi hướng từ SubNetwork)
  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  mạng con, mạng phụ

  Điện tử & viễn thông

  mạng con

  Giải thích VN: Một liên mạng tập hợp các mạng LAN và các liên kết mạng nối với nhau bởi các bộ định tuyến. Mỗi mạng LAN tạo nên một mạng con. Trong sơ đồ địa chỉ IP, mỗi mạng con có địa chỉ mạng riêng của mình và mỗi nút trên mạng con có địa chỉ riêng của nó. Do đó, địa chỉ IP gồm một số hai thành phần xác định mạng và máy chủ trên mạng đó. Nếu mạng này được kết nối vào mạng lớn hơn như Internet, thì mỗi địa chỉ mạng tạo nên địa chỉ của mạng con.

  Subnetwork Access Boundary (SAB)
  ranh giới truy nhập mạng con
  Subnetwork Access Facility (SAF)
  phương tiện truy nhập mạng con
  Subnetwork Access Function (SNACF)
  chức năng truy nhập mạng con
  Subnetwork Access Protocol (SNACP)
  giao thức truy nhập mạng con
  Subnetwork Address Resolution Entity (SNARE)
  thực thể phân giải địa chỉ mạng con
  Subnetwork Independent Convergence Facility (SNICF)
  phương tiện hội tụ không phụ thuộc mạng con
  SubNetwork Independent Convergence Protocol (SNICP)
  giao thức hội tụ không phụ thuộc mạng con
  SubNetwork Point of Attachment (SNPA)
  điểm gắn kết mạng con

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X