• /'entəti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thực thể
  Sự tồn tại

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Thực thể, cơ quan, bộ phận

  Toán & tin

  đối tượng; vật thể; bản thể

  Xây dựng

  sự vật

  Kỹ thuật chung

  đại lượng
  đối tượng
  data entity
  đối tượng dữ liệu
  receiving entity
  đối tượng nhận
  phần tử
  character data entity
  phần tử dữ liệu ký tự
  data entity
  phần tử dữ liệu
  vật thể

  Kinh tế

  thực thể
  business entity
  thực thể kinh doanh
  business entity principle
  nguyên tắc thực thể kinh doanh
  economic entity
  thực thể kinh tế
  enterprise entity
  thực thể xí nghiệp
  legal entity
  thực thể pháp lý
  new entity method
  phương pháp thực thể mới
  separate entity
  thực thể đơn độc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X