• /sə'bə:bən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) khu ngoại ô; trong khu ngoại ô
  a suburban street
  một phố ở ngoại ô
  (nghĩa xấu) cục bộ; địa phương
  Hạn chế; hẹp hòi; ngu đần; tầm thường (cái nhìn)
  a rather suburban attitude to life
  một thái độ có phần hẹp hòi đối với cuộc sống

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ven ngoại

  Kỹ thuật chung

  ngoại ô
  boundary of suburban zone
  giới hạn vùng ngoại ô
  limits of suburban zone
  giới hạn vùng ngoại ô
  suburban area
  khu ngoại ô
  suburban area
  vùng ngoại ô
  suburban railway
  đường sắt ngoại ô
  suburban settlement
  khu nhà ở ngoại ô (kiểu biệt thự)
  suburban traffic
  giao thông ngoại ô
  suburban train
  đoàn tàu ngoại ô
  ngoại thành
  suburban agricultural zone
  vùng nông nghiệp ngoại thành
  suburban district
  khu ngoại thành
  suburban territory
  khu đất ngoại thành
  suburban traffic
  giao thông ngoại thành
  suburban zone
  vùng ngoại thành
  vùng ngoại ô
  boundary of suburban zone
  giới hạn vùng ngoại ô
  limits of suburban zone
  giới hạn vùng ngoại ô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X