• /sək´sesə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người kế vị, người nối ngôi; người thừa tự; người nối nghiệp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần tử tiếp sau, người thừa kế
  immediate successor
  phần tử ngay sau

  Kỹ thuật chung

  người thừa kế

  Kinh tế

  người kế nhiệm
  người kế tục
  người kế vị
  người thừa kế
  designated successor
  người thừa kế tài sản chỉ định

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X