• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Dần dần, chậm, chậm chạp
  slowly but surely
  chậm mà chắc

  nói chậm :speaks englisk slowly

  Kỹ thuật chung

  chậm
  boil slowly
  sôi chậm
  slowly ageing tar
  guđron già chậm
  slowly varying voltage
  điện áp thay đổi chậm

  Xây dựng

  một cách chậm chạp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X