• /´kwikli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Nhanh, nhanh chóng
  speak very quickly
  nói rất nhanh
  run very quickly
  chạy rất nhanh


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X