• /¸su:i´saidəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tự tử, tự vẫn; tự sát
  Muốn tự tử; muốn tự sát (người)
  Tự sát; có thể dẫn đến thất bại (về (kinh tế)..)
  a suicidal policy
  một chính sách tự sát


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X