• /'li:θəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm chết người, gây chết người
  lethal chamber
  phòng giết súc vật bằng hơi
  a lethal dose of poison
  một liều thuốc độc chết người
  lethal weapons
  những vũ khí giết người

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gây chết người
  lethal gas
  hơi gây chết người

  Y học

  gây chết
  lethal gas
  khí gây tử vong, khí gây chết
  lethal gen
  gen gây chết
  lethal mutation
  đột biến gây chết

  Kỹ thuật chung

  chết
  lethal agent
  tác nhân gây chết người
  lethal concentration
  nồng độ gây chết người
  lethal dosage
  liều lượng gây chết người
  lethal dose
  liều (lượng) chết người
  lethal dose
  liều lượng gây chết người
  lethal effect
  hiệu ứng gây chết người
  lethal effect
  tác dụng gây chết người
  lethal gas
  hơi gây chết người
  lethal gas
  khí gây tử vong, khí gây chết
  lethal gen
  gen gây chết
  lethal index
  chỉ số gây chết người
  lethal mutation
  đột biến gây chết
  lethal time
  thời gian gây chết (người)
  mean lethal dose (MLD)
  liều lượng gây chết trung bình
  median lethal concentration
  nồng độ gây chết trung bình
  median lethal dose
  liều lượng gây chết 50%
  median lethal dose
  liều lượng gây chết trung bình
  median lethal time
  thời gian gây chết trung bình
  chết người
  lethal agent
  tác nhân gây chết người
  lethal concentration
  nồng độ gây chết người
  lethal dosage
  liều lượng gây chết người
  lethal dose
  liều (lượng) chết người
  lethal dose
  liều lượng gây chết người
  lethal effect
  hiệu ứng gây chết người
  lethal effect
  tác dụng gây chết người
  lethal gas
  hơi gây chết người
  lethal index
  chỉ số gây chết người
  lethal time
  thời gian gây chết (người)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X