• /´sʌnkən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị chìm
  a sunken ship
  chiếc tàu bị chìm
  Trũng, hóp, lõm (má..)
  sunken cheeks
  má hóp
  sunken eyes
  mắt trũng xuống, mắt sâu
  Trũng, lõm, ở mức thấp hơn vùng bao quanh
  a sunken garden
  vườn trũng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bị lún

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X