• /´su:pə¸strʌktʃə/

  Thông dụng

  Cách viết khác superstruction

  Danh từ

  Phần ở trên, tầng ở trên; những phần của một con tàu bên trên boong chính
  Kiến trúc thượng tầng

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thượng tầng

  Hóa học & vật liệu

  cấu trúc trên

  Xây dựng

  kết cấu bên trên
  kết cấu bên trên (của một máy trục có cần cẩu)
  kết cấu phần trên
  kết cấu thượng tầng
  phần ở trên (của một tòa nhà)

  Giải thích EN: That part of a building or other structure above the foundation. Giải thích VN: Phần xây dựng phía trên nền móng của một tòa nhà hay kiến trúc khác.

  Điện lạnh

  siêu cấu trúc

  Kỹ thuật chung

  phần ở trên
  tầng trên

  Kinh tế

  công trình trên mặt (đường sắt)
  phần kiến trúc ở trên
  tầng trên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X