• BrE /swɒn/
  NAmE /swɑ:n/

  Hình thái từ

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con thiên nga
  lông tơ thiên nga (để trang điểm..)
  Loại vải dày mặt trong mềm
  Nhà thơ thiên tài; ca sĩ thiên tài
  (thiên văn học) chòm sao Thiên nga

  Động từ

  (thông tục) lượn quanh; đi phất phơ
  swanning around (the town) in her new sports when she should have been at work
  lượn quanh (thành phố) trong chiếc ô tô thể thao mới của cô ta trong khi lẽ ra cô ta phải làm việc

  Cấu trúc từ

  all his geese are swans
  cái gì của nó cũng là vàng cả
  the Swan of Avon
  Sếch-xpia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X