• /ʃud, ʃəd, ʃd/

  Thông dụng

  Thời quá khứ của .shall

  ( trợ động từ dùng để hình thành thời tương lai trong thời quá khứ ở ngôi 1 số ít & số nhiều)
  I said I should be at home next week
  tôi nói là tuần sau tôi sẽ có nhà
  ( trợ động từ dùng để hình thành lối điều kiện ở ngôi 1 số ít & số nhiều)
  I should be glad to come if I could
  tôi rất thích đến nếu tôi có thể đến được
  ( trợ động từ dùng để hình thành lối lời cầu khẩn)
  it is necessary that he should go home at once
  có lẽ nó cần phải về nhà ngay
  ( động từ tình thái dùng để chỉ một sự cần thiết vì nhiệm vụ, dùng ở cả ba ngôi)
  we should be punctual
  chúng ta phải đúng giờ
  there is no reason why aggression should not be resisted
  không có lý do gì để không chống lại sự xâm lược
  ( động từ tình thái dùng để chỉ một sự ngờ vực)
  I should hardly think so
  tôi khó mà nghĩ như thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X