• /¸disə´pru:v/

  Thông dụng

  Động từ

  Không tán thành, phản đối; chê

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phản đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X