• /ig'no:(r)/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lờ đi, phớt đi, phớt lờ, làm ra vẻ không biết đến
  to ignore someone
  lờ ai đi
  (pháp lý) bác bỏ (một bản cáo trạng vì không đủ chứng cớ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không biết

  Kỹ thuật chung

  bỏ qua
  lờ hết
  phớt lờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X