• /¸simptə´mætik/

  Thông dụng

  Cách viết khác symptomatical

  Tính từ

  (thuộc) triệu chứng; là một triệu chứng
  Có tính chất triệu chứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X