• /di'mɔnstrətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hay giãi bày tâm sự, hay thổ lộ tâm tình
  Có luận chứng
  (ngôn ngữ học) chỉ định
  demonstrative pronoun
  đại từ chỉ định

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) đại từ chỉ định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X