• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  màn trập đồng bộ

  Giải thích EN: A camera shutter that is set to open at the instant that a light flash is triggered. Giải thích VN: Một màn trập của máy ảnh được lắp để mở ngay khi bấm máy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X