• /sin´tæktik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) (thuộc) cú pháp

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc cú pháp

  Kỹ thuật chung

  cú pháp
  MPEG-4 Syntactic Description Language (MSDL)
  Ngôn ngữ mô tả cú pháp MPEG-4
  syntactic analyser
  bộ phân tích cú pháp
  syntactic analysis
  phân tích cú pháp
  syntactic analysis
  sự phân tích cú pháp
  syntactic analyzer
  bộ phân tích cú pháp
  syntactic description
  sự mô tả cú pháp
  syntactic error
  lỗi cú pháp
  syntactic extension
  sự mở rộng cú pháp
  syntactic model
  mô hình cú pháp
  syntactic relation
  liên hệ cú pháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X