• /´ænə¸laizə/

  Thông dụng

  Cách viết khác analyzer

  Danh từ

  (vật lý); (hoá học) dụng cụ phân tích, máy phân tích
  differential analyser
  máy phân tích vi phân
  magnetic analyser
  máy phân tích từ
  frequency analyser
  máy phân tích tần số
  sound analyser
  máy phân tích âm
  isotope analyser
  máy phân tích đồng vị
  radiation analyser
  máy phân tích phóng xạ
  Người phân tích

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) máy phân tích
  circuit analyser
  máy phân tích mạch
  curve analyser
  máy phân tích đường cong
  differential analyser
  máy tính vi phân
  digital differential analyser
  máy tính vi phân (bằng) số
  direct-reading analyser
  máy phân tích đọc trực tiếp
  electronic analyser
  máy phân tích điện tử
  fourier analyser
  máy phân tích Furiê, máy phân tích điều hoà
  frequency response analyser
  máy phân tích tần số
  harmonic analyser
  máy phân tích điều hoà
  motion analyser
  máy phân tích lưới
  network analyser
  máy phân tích lưới
  servo analyser
  máy phân tích secvo
  transient analyser
  máy phân tích chuyển tiếp, máy phân tích các quá trình chuyển tiếp

  Xây dựng

  bộ tập hợp

  Điện lạnh

  kính phân tích

  Kỹ thuật chung

  bộ phân tích
  colour analyser
  bộ phân tích màu
  gas analyser
  bộ phân tích khí
  harmonic analyser
  bộ phân tích sóng hài
  image analyser
  bộ phân tích ảnh
  infrared exhaust gas analyser
  bộ phân tích khí thải hồng ngoại
  logic analyser
  bộ phân tích logic
  multichannel analyser
  bộ phân tích đa kênh
  multichannel analyser
  bộ phân tích nhiều kênh
  network analyser
  bộ phân tích mạng
  peak programme level analyser
  bộ phân tích đỉnh biến điệu
  syntactic analyser
  bộ phân tích cú pháp
  vector network analyser
  bộ phân tích mạng vectơ
  wave analyser
  bộ phận tích sóng
  máy phân tích
  colour analyser
  máy phân tích màu
  continuous analyser
  máy phân tích liên tục
  electric analyser
  máy phân tích điện
  electrostatic analyser
  máy phân tích tĩnh điện
  exhaust gas analyser
  máy phân tích khí xả
  frequency response analyser
  máy phân tích tần số
  gas analyser
  máy phân tích khí
  harmonic analyser
  máy phân tích điều hòa
  heat-of-heat gas analyser
  máy phân tích khí dẫn nhiệt
  impact noise analyser
  máy phân tích tạp nhiễu
  motion analyser
  máy phân tích chuyển động
  multichannel analyser
  máy phân tích đa kênh
  multichannel analyser
  máy phân tích nhiều kênh
  network analyser
  máy phân tích lưới
  network analyser
  máy phân tích mạng
  optical sound spectral analyser
  máy phân tích quang phổ
  particle size analyser (PSA)
  máy phân tích cỡ hạt
  PSA (particlesize analyser)
  máy phân tích cỡ hạt
  sampling spectrum analyser
  máy phân tích phổ lấy mẫu
  scalar network analyser
  máy phân tích mạng vô hướng
  servo analyser
  máy phân tích secvo
  thermogravimetric analyser
  máy phân tích nhiệt trọng
  traffic analyser
  máy phân tích lưu lượng
  transient analyser
  máy phân tích chuyển tiếp
  transient network analyser
  máy phân tích mạng chuyển tiếp (mạng)

  Địa chất

  người phân tích, hóa nghiệm viên, bộ phân tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X