• /'tæbənækl/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( the tabernacle) hòm thánh (hòm thánh mang đi được của người Do thái đem theo khi lang thang trong hoang mạc)
  Tủ đựng bánh thánh (trong Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã)
  Nơi thờ phụng của những người không theo Quốc giáo (những người theo giáo phái chỉ rửa tội cho người lớn); nơi thờ phụng của những người theo giáo phái Moocmông

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nơi thờ cúng
  tủ để bánh thánh

  Kỹ thuật chung

  nhà rạp (để cúng lễ)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X