• /'tæktik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách; chước; thủ đoạn, mưu kế, mẹo (phương tiện để thực hiện cái gì)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chiến thuật

  Kinh tế

  chiến thuật

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X