• /´strætidʒəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mưu, mưu mẹo; mưu kế để lừa ai (nhất là kẻ thù)
  that must be effected by stratagem
  cái đó cũng phải dùng mưu mới đạt được


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X