• /plɔi/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Ê-cốt) chuyến đi
  ( Ê-cốt) công việc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trò giải trí; thích thú riêng
  Mánh khoé, thủ đoạn
  diplomate ploy
  thủ đoạn ngoại giao
  propaganda ploy
  thủ đoạn tuyên truyền
  Cuộc trác tráng, cuộc truy hoan; trò nhậu nhẹt

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X