• /'teiliɳz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phế phẩm, rác
  Trấu, hạt lép (sàng còn lại)

  Hóa học & vật liệu

  chất thải (của sàng sơ cấp)
  chất thải ở mỏ (không còn giá trị sử dụng)

  Thực phẩm

  phế liệu (chất thải)

  Xây dựng

  đá chìa (quá cỡ)
  gạch chìa
  ghl quặng thải
  gỗ nhỏ
  phần thải

  Kỹ thuật chung

  chất thải
  tailings pond
  bể chứa chất thải
  gỗ cành
  final tailings
  gỗ cành loại thải
  phế phẩm

  Giải thích EN: 1. relatively light particles that pass across a sieve.relatively light particles that pass across a sieve.2. refuse material from processed ore.refuse material from processed ore. Giải thích VN: Là những phần tử tương đối nhẹ lọt qua mắt sàng, phần vật liệu bị loại trong quá trình sử lý quặng.

  Môi trường

  Quặng cuối
  Cặn bã của các vật liệu thô hay chất thải được tách ra suốt quá trình thu hoạch hay khai thác quặng khoáng sản.

  Kinh tế

  chất cặn bã
  chất thải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X