• /ˈtæntɔ:ləm /

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Tantali

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nguyên tố kim loại

  Kỹ thuật chung

  tantan
  silver case tantalum capacitor
  tụ tantan hộp bạc
  solid tantalum capacitor
  tụ điện tantan rắn
  solid tantalum capacitor
  tụ tantan rắn
  tantalum anode
  anôt tantan
  tantalum capacitor
  tụ điện tantan
  tantalum capacitor
  tụ tantan
  tantalum foil capacitor
  tụ lá tantan
  tantalum oxide
  tantan oxit
  tantalum oxide capacitor
  tụ tantan oxit
  tantalum slug capacitor
  tụ thanh tantan
  tantalum solid capacitor
  tụ tantan rắn
  tantalum steel
  thép tantan
  tantalum wet capacitor
  tụ ẩm tantan
  tantalum-foil electrolytic capacitor
  tụ điện phân lá tantan
  tantalum-slug electrolytic capacitor
  tụ điện phân thanh tantan
  wet-slug tantalum capacitor
  tụ tantan thanh ướt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X