• /fɔil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lá (kim loại)
  tin foil
  lá thiếc
  gold foil
  lá vàng
  Nền, vật làm nền (đồ nữ trang, nhẫn kim cương...)
  Người làm tôn người khác lên; cái làm tôn cái khác lên (khi đem so sánh những nét tương phản)
  (kiến trúc) trang trí hình lá

  Ngoại động từ

  Làm nền, làm nổi bật bằng nền
  Làm tôn lên (bằng cách so sánh những nét tương phản)
  (kiến trúc) trang trí bằng hình lá
  Tráng (gương)
  Ngăn cản

  Danh từ

  Đường chạy (của con vật bị săn)
  to run upon the foil
  chạy lại con đường cũ
  Kiếm bịt đầu
  to trim one's foil
  sẵn sàng chiến đấu
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự đánh bại, sự đánh lui

  Ngoại động từ

  Làm (chó săn) lạc hướng
  Đánh bại, đẩy lui; chặn đứng; làm thất bại (một âm mưu, một kế hoạch...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Lá (kim loại), tờ

  Kỹ thuật chung

  kim loại lá

  Giải thích VN: Các lá kim loại dát mỏng như đồng, thiếc, nhôm.. dùng để chế tạo các bộ phận điện tử như tụ điện.

  lá kim loại
  metal foil capacitor
  tụ điện lá kim loại
  reflective foil laminate
  tấm lá kim loại phản xạ
  Shielded Foil Twisted Pair (SFTP)
  đôi dây xoắn bọc bằng lá kim loại
  lá (kim loại)
  metal foil capacitor
  tụ điện lá kim loại
  reflective foil laminate
  tấm lá kim loại phản xạ
  Shielded Foil Twisted Pair (SFTP)
  đôi dây xoắn bọc bằng lá kim loại
  giấy kim loại
  màng mỏng
  foil electret
  electret màng mỏng
  phoi
  method of fixation with adhesive foil
  phương pháp cố định bằng phoi kim loại dính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X