• Đo lường & điều khiển

    phân chia tạm thời

    Giải thích EN: The process of dividing control of a large-scale control system into a number of subproblems based on the time scales required to carry out each subprocess. Giải thích VN: Một quy trình điều khiển phân chia của một hệ thống điều khiển ở quy mô rộng vào một số lượng của các vấn đề nhỏ dựa vào cái đo thời gian được yêu cầu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X