• /di´vaidiη/

  Kỹ thuật chung

  chia
  Brinell test is calculated by dividing the load in kilograms by the curved area in square millimeters of the resulting indentation
  bán kính thử Brinell được tính bằng cách chia khối lượng tính bằng kilogam cho diện tích phần lõm còn lại tính bằng milimet vuông
  dividing apparatus
  thiết bị chia
  dividing apparatus
  ụ chia
  dividing box
  hộp phân chia
  dividing circle
  vòng chia
  dividing circuit
  mạch chia
  dividing circuit
  sơ đồ chia
  dividing crest
  đường chia nước
  dividing diaphragm
  vách ngăn chia
  dividing edge
  giới hạn phân chia
  dividing edge
  rìa phân chia
  dividing fence
  hàng rào phân chia
  dividing head
  đầu chia
  dividing head
  đầu chia độ
  dividing head
  ụ chia
  dividing heads
  thiết bị chia
  dividing heads
  ụ chia
  dividing line
  đường chia nước
  dividing machine
  máy chia độ
  dividing mechanism
  ụ chia độ
  dividing network
  lưới chia
  dividing plate
  đĩa chia
  dividing plate
  mâm chia
  dividing point
  điểm chia
  dividing ridge
  đỉnh chia nước
  dividing rod
  thanh chia đoạn
  dividing screw
  trục vít chia
  dividing shears
  kéo chia
  dividing valve
  van phân chia
  dividing wheel
  bánh răng chia
  linear dividing machine
  thiết bị chia độ (chiều) dài
  mechanical-dividing head
  đầu chia cơ khí
  rolling dividing machine
  máy chia (vạch bằng con) lăn
  sự chia độ
  sự phân chia
  sự phân vùng

  Kinh tế

  chung hai bên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X