• /te´ri:n/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính chất đất
  (thuộc) đất; (thuộc) trái đất
  (động vật học) ở cạn, sống trên mặt đất

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đới đất đá
  nhóm vỉa
  trái đất

  Kỹ thuật chung

  đất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X