• /te´ljuərik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) đất
  the telluric current
  dòng điện đất
  (hoá học) Teluric

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  trái đất

  Kỹ thuật chung

  telu
  telluric silver
  bạc chứa telu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X