• /´mʌndein/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) cõi trần, thế tục, trần tục
  mundane joys
  những thú vui trần tục


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X