• /´wə:ldli/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thế gian, trần tục (nhất là sự theo đuổi lạc thú hoặc cái lợi vật chất)
  One's worldly goods
  Của cải vật chất
  Vật chất, không thuộc tinh thần
  Từng trải việc đời, thạo đời
  Thực tế, thực dụng
  Thích những cái trần tục, thích vật chất (như) worldly-minded
  Có tính thời lưu, (thuộc) thời đại

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  toàn thế

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X