• /'tempərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) (thuộc) thời gian; biểu thị thời gian
  temporal concept
  khái niệm thời gian
  temporal junctions
  các liên từ thời gian
  (thuộc) trần tục, (thuộc) thế tục
  the temporal power of the pope
  quyền thế tục của giáo hoàng
  (giải phẫu) (thuộc) thái dương
  temporal artery
  động mạch thái dương

  Danh từ

  Xương thái dương

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  thuộc thái dương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X