• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất mỏng, tính chất mảnh
  Tính chất gầy
  Tính chất loãng
  Tính chất thưa, tính chất thưa thớt, tính chất phân tán
  Tính mong manh; tính nghèo nàn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  độ mịn
  độ mỏng
  độ nhẹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X