• Kỹ thuật chung

    máy đo lượng gaz

    Giải thích EN: A device used to determine the flow rate of a gas by measuring the rise in gas temperature produced by the addition of a known amount of heat. Giải thích VN: Là thiết bị dùng để hạn định lượng gaz bằng cách đo lượng gia nhiệt của gaz bằng cách đo lưọng nhiệt thu được khi đốt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X