• /´haidiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự đánh đập, sự đánh đòn
  to give a good hiding
  đánh cho một trận nên thân
  Sự ẩn náu; sự trốn tránh
  to be in hiding
  đang trốn tránh
  on a hiding to nothing
  chẳng có cơ may thành công

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  obvious , in plain view

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X