• /´wipiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trận roi, trận đòn; sự đánh đập, sự quất
  Mũi khâu vắt
  Sự vấn chỉ đầu dây (cho khỏi xơ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự trục (bằng tời), sự đảo, độ đảo (khi quay)

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự đảo, độ đảo (khi quay), sự trục (bằng tời)

  Giao thông & vận tải

  sự quấn đầu cáp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X