• /´flɔgiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh bằng roi, sự quất bằng roi
  Trận đòn (bằng roi vọt)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bào thô

  Giải thích EN: The process of rough-dressing an oversized timber to a desired shape.

  Giải thích VN: Quá trình bào thô cho gỗ xây dựng quá cỡ theo hình dạng mong muốn.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X