• /´θriftlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không tiết kiệm, hoang phí, xa hoa lãng phí
  what thriftless waste of time!
  lãng phí thì giờ quá!

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hoang phí
  xa hoa lãng phí
  xài phí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X