• /θroun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngai, ngai vàng (ghế, chỗ ngồi đặc biệt của vua.. trong các nghi lễ)
  ( the throne) ngôi, ngôi vua (quyền lực của nhà vua)
  to come to the throne
  lên ngôi vua
  to succeed to the throne
  nối ngôi
  to lose one's throne
  mất ngôi

  Ngoại động từ

  Đưa lên ngôi, tôn làm vua

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X