• /ˈtaɪmˈaʊt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời gian không tính (trong một trận đấu bóng đá, bóng rổ... vì hội ý, vì ngừng đấu...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thời gian tạm ngưng

  Điện tử & viễn thông

  hết giờ

  Kỹ thuật chung

  quá giờ
  sự định thời
  sự quá giờ
  sự quá thời gian
  thời gian chờ

  Kinh tế

  tạm ngưng

  Giải thích VN: Tình trạng của hệ thống dịch vụ ngân hàng trong tuyến (on line), ở đây khách hàng không đáp ứng được yêu cầu giao dịch mua bán theo giới hạn thời gian ấn định, được gọi là Response Time (thời gian trả lời). Sau đó máy nhận đầu cuối sẽ ngưng liên lạc từ người điều khiển chủ chốt và khách hàng sẽ phải bỏ giao dịch mua bán.

  thời gian chờ đợi (khi máy tính đang vận hành)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X