• /´bri:ðə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sinh vật, người sống
  Bài tập thở
  Lúc nghỉ xả hơi
  (kỹ thuật) ống thông hơi, ống thông gió
  (y học) bình thở, máy thở

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cơ cấu thông khí
  ống thông hơi các-te

  Ô tô

  ống thông hơi (cacte)
  quạt xả khí

  Vật lý

  cấu thông khí

  Điện

  bình thở

  Điện lạnh

  ống thở

  Điện

  thiết bị khử ẩm

  Kỹ thuật chung

  chỗ xả dầu
  lỗ thông hơi
  crankcase breather
  lỗ thông hơi cacte
  ống thông hơi
  breather plug
  nắp ống thông hơi
  oil breather pipe
  ống thông hơi các te
  van thông hơi
  van thông khí
  van xả khí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X